Hoe verloopt een intekening, vanuit het oogpunt van de producent, de tussenpersoon en de investeerder?

Producent Look@Leo Film Financing Investeerder
Erkend als in aanmerking komende producent door FOD Financiën
Project erkend als in aanmerking komend werk door Vlaamse Overheid of Féderation Wallonie-Bruxelles
Screening van het budget en financieel plan van het project
Ondertekening raamovereenkomst Ondertekening raamovereenkomst Ondertekening raamovereenkomst
Notificatie raamovereenkomst bij FOD Financiën
Stort max. 3 maanden na ondertekening raamovereenkomst tax shelter-investering
Productie van het project binnen de wettelijk vastgelegde periode Opvolging van de uitgaven van de producent
Ontvangst financieel rendement 18 maanden na ondertekening raamovereenkomst
Levert attest dat de uitgaven voor het project beëindigd zijn Vraagt fiscale controle aan bij de FOD Financiën
Ontvangt Tax Shelter-attest van FOD Financën uiterlijk 31/12 van het vierde jaar volgend op datum ondertekening raamovereenkomst