LOOK@LEO Film Financing maakt het voor een investeerder mogelijk om een zeer interessant rendement te genereren op een gedeelte van zijn belastingen.

Daarbij komt dat we een investering met een plus bieden. We streven voor de investeerder naar een absolute betrokkenheid met het project en bezorgen hem in samenwerking met de producent een beleving. Dit kan onder de vorm van een setbezoek, het bijwonen van een repetitie, een exclusieve visie of vertoning van het project, een meet en greet met artiesten, uitnodiging voor een première, een B2B, stages, enz…

We leveren maatwerk voor elke investeerder en bieden een persoonlijke service.

LOOK@LEO Film Financing geeft de voorkeur aan projecten die professionalisme en meesterlijk vakmanschap koppelen aan het creëren van werkgelegenheid en de ontwikkeling van het in België aanwezige talent.

We garanderen een nauwgezette en transparante opvolging gedurende de verschillende fases van het productieproces.

LOOK@LEO Film Financing biedt een persoonlijk dossierbeheerder aan die steeds gecontacteerd kan worden gedurende de verschillende fases van het productieproces.

Een zeer belangrijk aandachtspunt is dat we voortdurend streven om de veiligheid en de transparantie van ons aanbod continu te versterken.

LOOK@LEO Film Financing biedt een correcte commerciële, administratieve en juridische omkadering volgens alle voorwaarden die door de Tax Shelter wet (art. 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92) vereist zijn.