Hoe beperken wij het risico?

Onze aanpak bevat een reeks maatregelen die risico’s minimaliseren.

  • Due diligence voorafgaand aan de selectie van de werken.
  • Zeer nauwgezette, administratief transparante, opvolging gedurende alle fases van het productieproces zodat er steeds een duidelijk overzicht van de uitgaven is om de uiteindelijke goede ontvangst van het Tax Shelter-attest te garanderen.
  • LOOK@LEO Film Financing garandeert dat u binnen de wettelijke termijn het fiscale attest ontvangt of dat u wordt vergoed voor alle gevolgen van een ontoereikend of ontbrekend attest door middel van een uitgebreide Tax Shelter verzekering, eventuele nalatigheidsintresten en brutering van de uit te keren vergoeding inbegrepen.
  • Het fiscaal voordeel wordt gratis en automatisch ingedekt. In de raamovereenkomst verbinden zowel de productie als LOOK@LEO Film Financing zich ertoe de investeerder te vrijwaren voor het verlies van het fiscaal voordeel wanneer dit het gevolg is van een hen toerekenbare fout.
  • De producenten met wie wordt samengewerkt, dienen verplicht een productieverzekering af te sluiten.
  • De verwerving van het financieel rendement kan  optioneel ingedekt worden door middel van een bankgarantie. De kostprijs hiervan is volledig ten laste van de investeerder. Deze kost komt in mindering van het financieel rendement.
  • LOOK@LEO Film Financing int de fondsen op aparte rekeningen per producent.