Wat zijn de risico’s?

Aan een Tax Shelter investering zijn bepaalde risico’s verbonden, die het geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel en/of het financieel rendement tot gevolg kunnen hebben.

 

LOOK@LEO Film Financing beschikt over een informatienota neergelegd bij de FSMA die  beschikbaar is in beide voorgaande links of per mail via info@lookatleofilmfinancing.be en waarin de risico’s eigen aan een tax shelter-operatie in detail terug te vinden zijn (pagina 5-15).

 

Er wordt de investeerders ten zeerst aangeraden om eerst kennis te nemen van deze informatienota vóór de ondertekening van de raamovereenkomst. We raden investeerders hoe dan ook aan om voor elke investeringsbeslissing met hun gebruikelijke fiscaal consulent hun specifieke situatie nader te onderzoeken.

 

Naast risico’s specifiek voor een tax shelter-investering, blijven ook risico’s die eigen zijn aan elke belegging/investering van toepassing, zoals, bijvoorbeeld, er bij alle ondernemingen een risico op faillissement bestaat.

 

Risico’s specifiek voor een Tax Shelter-investering :

  • Er dient voldoende belastbare gereserveerde winst beschikbaar te zijn in verhouding tot de beoogde investering. Zoniet wordt het voordeel van vrijstelling van de winst overgedragen naar volgende aanslagjaren met een beperking tot het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst.
  • De investering moet conform aan de wet geboekt te worden. Zoniet kan de investeerder het recht op zijn fiscaal rendement verliezen.
  • Er dient voldoende operationele en financiële capaciteit van de producent van het audiovisuele werk of het podiumkunsten werk beschikbaar te zijn om te voldoen aan zijn verplichtingen in ruil voor de aangegane investering.
  • De producent maakt niet de nodige kwalificerende uitgaven binnen de 18 maanden na intekening van een investeerder. Hierdoor wordt de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest proportioneel verminderd, en dus ook het bedrag van de vrij te stellen winst.