Voor wie is een Tax Shelter en wat zijn de voorwaarden?

Een Tax Shelter investering staat open voor alle Belgische ondernemingen of Belgische filialen van een buitenlandse vennootschap die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting, met uitzondering van productiehuizen, televisieomroepen en kredietinstellingen. Er is geen beperking op de omvang van de onderneming of het nu een éénmansbedrijf dan wel een in de BEL 20 opgenomen vennootschap is. De Tax Shelter richt zich in het bijzonder tot ondernemingen onderworpen aan het normale tarief van 25%.

Ondernemingen onderworpen aan het verlaagd tarief (20%) met een belastbare basis onder 100.000 € komen niet in aanmerking voor deze type investering.

De wet staat per boekjaar een belastingaftrek toe die beperkt is tot de helft van de aangroei van de belaste reserves van dat boekjaar, dus maximaal 50% van de belastbare gereserveerde winst van uw vennootschap, met een maximumbedrag van € 1.000.000 per belastbare periode. Deze voorlopige belastingaftrek wordt beperkt tot 203% (i.p.v. 421%) van de verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, omdat het definitieve belastingvoordeel verbonden is met het effectief door de FOD Financiën afgeleverde Tax Shelter-attest.

Bij LOOK@LEO Film Financing bedraagt de minimum intekening € 20.000. Een vennootschap mag per boekjaar maximaal € 237.529 investeren in Tax Shelter.De maximumbedragen van een Tax Shelter-investering in audiovisuele werken en in podiumkunsten zijn niet cumuleerbaar.

Een tax shelter-intekening kan perfect gecombineerd worden met voorafbetalingen van belastingen.