Wat is het rendement?

Het rendement van een Tax Shelter-investering is wettelijk bepaald en onafhankelijk van het succes van het werk.

Het rendement bestaat uit twee luiken :

  1. Het Fiscaal Rendement (voor aanslagjaar 2023) :

Een onderneming mag onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen voorzien bij wet, 421% van de Tax Shelter-investering in mindering brengen van haar belastbare basis met betrekking tot het aanslagjaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend. Dit geldt op basis van een normale aanslagvoet van 25%. In ruil voor de investering in het project, betekent dit een onmiddellijke maar voorlopige belastingvermindering van 105,250 % van het bedrag van de investering, ofwel de investering x 421% x 25 %. Dat belastingvoordeel geeft dus een onmiddellijk winst van 5,25 % in vergelijking met een niet-geoptimaliseerde situatie.

  1. Het Financiële Rendement :

Hierbij geniet de investeerder naast het belastingvoordeel mogelijks ook van een bijkomend financiële premie met een rendement (netto) van 9,321 % voor de prefinanciering van het project waarin hij investeert. Het bedrag van het bijkomend rendement is afhankelijk van de geldende EURIBOR op het moment van de storting en wordt berekend over een periode van maximaal 18 maanden. Dit netto rendement is geldig tot 31 december 2023.